Cappadox 2017: Dünyadan Çıkış Yolları
Cappadox 2017: Dünyadan Çıkış Yolları
Süregelen savaşlar… kitlesel göçler… mevcut sistem ve yönetimlere ilişkin toplumsal huzursuzluklar… küresel çevre uyarıları…

Öyle zamanlardan geçiyoruz ki, belki de dünya hiçbir zaman bu denli çıkışsız görünmemişti.

Pek çoğumuz, olup bitene tahammül ettiğimiz bir zamanın içine kilitlenmiş gibi hissediyoruz.   “Dünyadan Çıkış Yolları”, yazar, şair ve sanatçı Sami Baydar’ın 1990 tarihli aynı başlıklı kitabından bir alıntı.

Baydar şiir, hikâye ve teatral Oyun arasındaki ilişkiyi yoğunlaştırdığı aynı isimli metninde “Dünyadan çıkış yollarını yalnızca odalara kapatılan çocuklar bilir”  diye yazar.  Baydar burada, mutlak fiziksel kısıtlılığın, içinde bulunduğumuz olgusal gerçekliğin ötesine geçebilen ve hatta onu dönüştürebilen hayal gücünü tetikleyen bir yönü olduğuna işaret ediyor. Baydar, eylemin yetersiz, hatta imkansız olduğu koşullarda, doğrudan sanatın açabileceği yollara ve imgesel alana atıfta bulunuyor, özgürleşmenin imkanı olarak şiirsel eylemi –anlam üretimini ve dünyayı yeniden kurmayı– öneriyor.  Bugün, mevcut teoriler, formüller, stratejiler ve taktikler gerçek bir dönüşüm başlatma kapasitesinden yoksun. Bu anlamda, bildiğimiz, alışkın olduğumuz yolları feshetmenin aciliyetiyle, gelmekte olan dünyayı tasavvur edebilmek için emsali olmayan, yepyeni “diller” bulma gereğini duyuyoruz.

“Dünyadan Çıkış Yolları” da gerçekliğin dayandığı olgusallığın karşısında henüz var olmayan, görünür olmayan, ama gelmekte olan dünyayı çağırıyor.  

Bu anlamda sanat, imgelemi açacak yeni diller, yaratıcı biçimler, alışılmışın dışında yöntemler ve pratikler önerebilir. Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Kevser Güler’in (yardımcı küratör) üstlendiği Cappadox 2017’nin Çağdaş Sanat programı, 18 Mayıs-11 Haziran, 2017 tarihleri arasında Kapadokya’nın ve Anadolu’nun ilham verici, katmanlı coğrafyasında, şiirsel eylemin; bu eylem üzerinden “dünyayı yeniden kurmanın” yollarını araştıracak. 

Programa, 20 uluslararası sanatçı ve katılımcı, mekana özgü ve bağlama duyarlı yeni işlerle katılacak. Davet edilen sanatçılar alışılmadık önerilerle, örneğin, yeryüzündeki diğer türlerle eşitlikçi yoldaşlığın imkânlarını düşünen ya da göç edilebilecek yeni bir gezegeni hayal eden farklı projelerle, dünyadan çıkışın kendilerine özgü yollarını araştıracak, izleyicilerle paylaşacaklar. Bunların yanı sıra film gösterimleri; edebiyat ile çağdaş sanatı bir araya getiren şiir okuma etkinlikleri ve toplantılar; sanatçı, müzisyen, şair ve yazarlarla konuşma ve buluşmalar da gerçekleşecek.    “Dünyadan Çıkış Yolları” kaçış stratejilerine atıfta bulunmuyor; aksine hepimizi imgelem kadar cesur olmaya davet ediyor.
info@morkadeh.com
2020 © MorKadeh